Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Termin ważności strony 2015-02-03
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Choroszcz z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-12