Zarządzenia - 2023

 • Zarządzenie 481/2023 z 18.04.2023 r.

  2023-04-21 11:27:02

  w sprawie zmiany składu osobowego Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy

 • Zarządzenie 471/2023 z 17.03.2023 r.

  2023-04-21 11:07:59

  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2022 r.

 • Zarządzenie 480/2023 z 18.04.2023 r.

  2023-04-19 08:56:01

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz położonych w obrębie Żółtki

 • Zarządzenie 479/2023 z 11.04.2023 r.

  2023-04-11 13:20:12

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Klepacze, gmina Choroszcz o nr geodezyjnym 334 stanowiącej własność Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 478/2023 z 06.04.2023 r.

  2023-04-06 13:07:41

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 477/2023 z 04.04.2023 r.

  2023-04-04 13:19:17

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie 476/2023 z 04.04.2023 r.

  2023-04-04 12:55:04

  w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów artystycznych oraz określenia trybu jej działania

 • Zarządzenie 475/2023 z 03.04.2023 r.

  2023-04-03 12:32:20

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 474/2023 z 30.03.2023 r.

  2023-03-31 07:50:33

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

 • Zarządzenie 473/2023 z dnia 27.03.2023 r.

  2023-03-27 15:54:15

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. na terenie Gminy Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2023-01-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-01-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-01-05