Zarządzenia - 2023

 • Zarządzenie 492/2023 z 30.05.2023 r.

  2023-05-31 08:08:05

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Choroszcz, położonej w obrębie Ogrodniki, gmina Choroszcz, oznaczonej numerem geodezyjnym 122 o powierzchni 0,0919 ha

 • Zarządzenie 491/2023 z 25.05.2023 r.

  2023-05-25 14:18:57

  w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości gruntowych, oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy

 • Zarządzenie 490/2023 z 22.05.2023 r.

  2023-05-24 08:17:41

  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 • Zarządzenie 489/2023 z 11.05.2023 r.

  2023-05-11 14:30:18

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 488/2023 z 08.05.2023 r.

  2023-05-08 16:52:05

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2023 r.

 • Zarządzenie 486/2023 z 27.04.2023 r.

  2023-04-27 13:27:06

  w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Choroszczy nr 73/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych oraz powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 485/2023 z 27.04.2023 r.

  2023-04-27 13:23:41

  w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

 • Zarządzenie 484/2023 z 27.04.2023 r.

  2023-04-27 13:21:44

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za 2022 rok

 • Zarządzenie 483/2023 z 27.04.2023 r.

  2023-04-27 13:19:06

  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Choroszcz za 2022 rok

 • Zarządzenie 482/2023 z 25.04.2023 r.

  2023-04-25 11:10:18

  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2023-01-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-01-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-01-05