Zarządzenia - 2023

 • Zarządzenie 522/2023 z 12.09.2023 r.

  2023-09-12 10:49:24

  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Choroszcz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Łyski, gmina Choroszcz, oznaczonej nr geod. 131/4 o pow. 0,0493 ha stanowiącej własność osób fizycznych

 • Zarządzenie 521/2023 z 7.09.2023 r.

  2023-09-07 11:17:31

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 • Zarządzenie 520/2023 z 4.09.2023 r.

  2023-09-04 17:14:12

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 • Zarządzenie 516/2023 z 24.08.2023 r.

  2023-09-04 15:33:37

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 519/2023 z 4.09.2023 r.

  2023-09-04 15:05:35

  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i miasto Choroszcz

 • Zarządzenie 518/2023 z 1.09.2023 r.

  2023-09-01 13:14:41

  w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Sekretarza Gminy

 • Zarządzenie 517/2023 z 1.09.2023 r.

  2023-09-01 13:08:37

  w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

 • Zarządzenie 515/2023 z 17.08.2023 r.

  2023-08-17 15:11:36

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Choroszcz, położonych w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz.

 • Zarządzenie 514/2023 z 10.08.2023 r.

  2023-08-10 14:46:38

  w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Zarządzenie 513/2023 z 04.08.2023 r.

  2023-08-04 12:11:13

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu oraz użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2023-01-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-01-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-01-05