Zarządzenia - 2024

 • Zarządzenie 582/2024 z 5.04.2024r.

  2024-04-11 13:43:05

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024r.

 • Zarządzenie 585/2024 z 10.04.2024r.

  2024-04-11 10:38:29

  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 • Zarządzenie 584/2024 z 10.04.2024r.

  2024-04-10 11:57:30

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Choroszcz, położonych w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz

 • Zarządzenie 583/2024 z 9.04.2024 r.

  2024-04-09 12:42:03

  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Choroszcz zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz, oznaczonej nr geod. 434/3 stanowiącej własność osoby fizycznej

 • Zarządzenie 578/2024 z 29.03.2024r.

  2024-04-09 12:37:46

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok

 • Zarządzenie 581/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:09:56

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 580/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:06:38

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2024 r.

 • Zarządzenie 579/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:03:20

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

 • Zarządzenie 577/2024 z 28.03.2024 r.

  2024-04-02 14:44:23

  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Choroszcz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kruszewo, gmina Choroszcz, oznaczonej nr geod. 138/8 stanowiącej własność osoby fizycznej

 • Zarządzenie 575/2024 z 21.03.2024 r.

  2024-03-29 08:18:47

  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2024-01-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2024-01-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2024-01-05