Majątek

2

 

Majątek, którym dysponuje:

 

 

Mienie i wyposażenie Urzędu Gminy:

 

-         grunty                                                     -   5 904 733,00 zł

-         budynki i lokale                                      -   1 788 184,00 zł

-         obiekty inżynierii lądowej i wodnej          -      122 679,00

-         maszyny i urządzenia techniczne              -      101 509,00 zł

-         środki transportu                                    -        68 452,00 zł

-         pozostałe środki trwałe i wyposażenie -      179 339,50 zł

-         udział w spółce gminy                             - 11 730 000,00 zł

 

 

 

 

Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych:

 

I.  OSP

    - budynki                                                  - 800 348,00 zł

    - obiekty inżynierii lądowej i wodnej          -   11 334,00 zł

    - urządzenia techniczne                              -   29 297,00 zł

    - środki transportu                                     - 254 953,00 zł

    - pozostałe środki trwałe i wyposażenie  -   52 833,00 zł

 

II. MGOPS

     - maszyny i urządzenia techniczne               -  29 585,00 zł

     - pozostałe środki trwałe i wyposażenie      -  28 942,00 zł

 

III. SZKOŁY

Nazwa jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

 i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

 i wyposażenie

Gimnazjum

5 314 706

 

 

 

217 921

Zespół Obsługi Szkół

 

 

 

231 190

23 019

SP Choroszcz

551 902

56 181

 

 

243 794

SP Barszczewo

263 784

283

8 064

 

45 175

SP Kruszewo

252 897

14 967

13 131

 

89 953

SP Rogowo

155 439

16 946

2 963

 

62 954

SP Złotoria

186 563

13 963

30 778

 

76 005

RAZEM

6 725 291

102 340

54 936

231 190

758 821

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-06-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-27