Majątek Gminy na 31.12.2007 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2007 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

9 352 096,00

2 939 076,90

16 808 931,95

279 219,61

205 051,76

320 161,41

11 730 000

41 634 537,63

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

800 348,00

15 929,26

102 893,40

1 140 964,25

131 341,68

2 191 476,59

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

58 282,71

-

53 068,75

111 351,46

  1. Oświata

Nazwa jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8 846 827

20 304

396 123

9263254

Zespół Obsługi Szkół

231 190

32 025

263215

SP Choroszcz

1 205 583

56 181

21 300

216 765

1499829

SP Barszczewo

263 784

283

8 064

35 596

307727

SP Kruszewo

628 245

14 967

13 456

135 412

792080

SP Rogowo

178 363

16 946

10 557

134 066

339932

SP Złotoria

552 895

13 963

30 778

87 578

685214

RAZEM

11 675 697

102 340

104 459

231 190

1 037 565

13 151 251

Nazwa jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Przedszkole

1 054 247

8 124

8 413

12 753

1 083 537

Razem

1 054 247

8 124

8 413

12 753

1 083 537

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

34 445,74

-

176 571,49

211 017,23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2008-05-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-05-12