Majątek gminy na 31.12.2011 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2011 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

11 324 700

11 276 338,31

34 690 368,60

709 416,90

441 125,95

621 086,75

11 730 000

70 793 036,51

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1 384 515,00

78 290,70

168 733,90

1 604 717,72

183 987,87

3 420 245,19

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

25 859,21

-

55 411,39

81 270,60

  1. Oświata

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8 846 827

907 426

25 258

495 056

10 274 567

Zespół Obsługi Szkół

231 190

92 319

323 509

SP Choroszcz

1 205 583

56 181

21 300

328 738

1 611 802

SP Kruszewo

628 245

14 967

18 947

148 868

811 027

SP Rogowo

399 964

16 946

10 557

155 062

582 529

SP Złotoria

552 895

13 963

30 778

100 375

698 011

Przedszkole

1 434 044

59 378

32 629

3 000

84 662

1 613 713

Razem

13 067 558

1 068 861

139 479

234 190

1 405 080

15 915 158

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Zbiory biblioteczne

WNiP

Razem

-

-

33 595,74

850,00

229 758,23

152 058,73

12 554,74

428 817,44

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-04-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-04-17