Majątek gminy na 31.12.2013 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2013 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

11788200

13155064,54

39732772,62

1031167,95

441125,95

819186,88

11 730 000

78697517,94

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1594203,23

100524,14

235257,90

1577125,49

224306,82

3731417,58

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

17087,41

-

72440,12

89527,53

  1. Oświata

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8846827

907426

39194

520729

10314176

Zespół Obsługi Szkół

231190

83916

315106

SP Choroszcz

1605547

73127

31857

477339

2187870

SP Kruszewo

628245

14967

18947

164685

826844

SP Rogowo

SP Złotoria

552895

13963

30778

101263

698899

Przedszkole

1865423

59378

24564

12915

95260

2057540

Razem

13498937

1068861

145340

244105

1443192

16400435

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Zbiory biblioteczne

WNiP

Razem

33595,74

850,00

159977,75

184301,71

13008,61

391733,81

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-22