Majątek gminy na 31.12.2012 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2012 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce

Razem

11515200,00

12849322,98

38354082,08

958597,95

441125,95

738600,46

11 730 000

76586929,42

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1 399 527,53

78 290,70

173 809,90

1 577 125,49

207 623,45

3 436 377,07

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

17087,41

-

72440,12

89527,53

  1. Oświata

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8 846 827

907 426

29194

504 469

10 287 916

Zespół Obsługi Szkół

231 190

95 154

326 344

SP Choroszcz

1 605 547

73 127

31857

477 605

2 188 136

SP Kruszewo

628 245

14 967

18 947

160 575

822 734

SP Złotoria

552 895

13 963

30 778

103 611

701 247

Przedszkole

1 835 543

59 378

24 565

3 000

87 451

2 009 937

Razem

13 469 057

1 068 861

135 341

234 190

1 428 865

16 336 314

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Zbiory biblioteczne

WNiP

Razem

-

-

33 595,74

850,00

243 954,97

168 149,29

13 008,61

459 558,61

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-05-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-05-14