Majątek gminy na 31.12.2016 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2016 R.

 

 

  1. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

 

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

16650700

14091700,21

44982733,87

7489737,45

418407,95

1209994,53

11730000

79922574,01

 

 

  1. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

 

 

  1. OSP

 

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1746423,99

100524,14

255269,9

1582192,49

219074,12

3903484,64

 

 

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

13146,75

-

98549,35

111696,1

 

  1. Oświata

 

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Zespół Obsługi Szkół

 

 

 

231 190

71 302

302 492

Zespół Szkół w Choroszczy

10 452 375

991 110

361 447

 

823 563

12 628 495

SP Kruszewo

628 245

14 967

22 846

 

139 228

805 286

SP Złotoria

587 851

13 963

37 778

 

78 129

717 721

Przedszkole

1 872 600

59 378

24 564

12 915

257 024

2 226 481

Razem

13 541 071

1 079 418

446 635

244 105

1 369 246

16 680 475

 

 

 

 

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna w Choroszczy

 

 

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Zbiory biblioteczne

WNiP

Razem

 

 

12 579,78

 

160 731,18

235 179,41

9 997,51

418 487,88

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Wiśniewski

Data wytworzenia: 2017-03-28

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-03-28