Majątek gminy na 31.12.2010 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2010 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

10 885 100

11 264 536,95

29 260 473, 48

802 268,44

441 125,95

481 324,7

11 730 000

64 864 829,52

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1 327 933 ,37

78 290,70

140 900,30

1 140 964,25

179 920,24

2 868 008,86

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

34 729,59

-

58 326,85

93 056,44

  1. Oświata

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8 846 827

907 426

25 258

506 836

10 286 347

Zespół Obsługi Szkół

231 190

89 466

320 656

SP Choroszcz

1 205 583

56 181

21 300

302 352

1 585 416

SP Kruszewo

628 245

14 967

18 947

145 442

807 601

SP Rogowo

399 964

16 946

10 557

150 877

578 344

SP Złotoria

552 895

13 963

30 778

96 140

693 776

Przedszkole

1 434 044

59 378

37 443

3 000

60 295

1 473 396

Razem

1 3067 558

1 068 861

144 283

234 190

1 351 408

15 866 300

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Zbiory biblioteczne

WNiP

Razem

-

-

33 595,74

850,00-

147 418,23

135 480,09

7 705,00

325 049,06

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2011-05-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-05-10