Majątek gminy na 31.12.2009 r.

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ

NA 31.12.2009 R.

I. Mienie i wyposażenie Urzędu Miejskiego

Grunty

Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Udział w spółce gminy

Razem

9 448 100

11 012 146,60

21 638 006,93

740 296,27

385 051,76

408 834,31

11 730 000

55 362 435,87

II. Mienie i wyposażenie jednostek organizacyjnych

  1. OSP

Budynki

Obiekty inżynierii lądowej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

1 327 933,37

15 929,26

125 161,17

1 140 964,25

165 298,17

2 775 286,22

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

36 564,59

-

51 147,71

87 712,30

  1. Oświata

Nazwa -+jednostki

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

Gimnazjum

8 846 828

907 426

20 304

489 294

10 263 852

Zespół Obsługi Szkół

231 190

62 809

293 999

SP Choroszcz

1 205 583

56 181

21 300

284 165

1 567 229

SP Kruszewo

628 245

14 967

18 947

149 669

811 828

SP Rogowo

399 964

16 946

10 557

136 275

563 742

SP Złotoria

552 895

13 963

30 778

91 926

689 562

Przedszkole

1 434 044

59 378

37 443

38 992

1 569 857

Razem

13 067 559

1 068 861

139 329

231 190

1 253 130

15 760 069

  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Budynki

Budowle

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

i wyposażenie

Razem

-

-

34 445,74

-

196 897,60

231 343,34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2010-05-06