Zarządzenie Nr 9/07

ZARZĄDZENIE NR 09/2007

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy z dnia

31.12.2007 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie § 3 ust. 4 i ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi obowiązującego w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

LICZBA PUNKTÓW

I - najniższe wynagrodzenie

20

II

21-35

III

36-50

IV

51-65

V

66-80

VI

81-95

VII

96-110

VIII

111-125

IX

126-140

X

141-160

XI

161-180

XII

181-200

XIII

201-220

XIV

221-240

XV

241-260

XVI

261-280

XVII

281-300

XVIII

301-320

XIX

321-340

XX

341-365

XXI

366- 390

§ 2. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników obowiązującego

w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE W ZŁOTYCH

I - najniższe wynagrodzenie

800 – 920

II

926 – 1010

III

1016 – 1100

IV

1106 – 1190

V

1196 – 1280

VI

1286 – 1370

VII

1376 – 1460

VIII

1466 – 1550

IX

1556 – 1640

X

1646 – 1760

XI

1766 – 1880

XII

1886 – 2000

XIII

2006 – 2120

XIV

2126 – 2240

XV

2246 – 2360

XVI

2366 – 2480

XVII

2486 – 2600

XVIII

2606 – 2720

XIX

2726 – 2840

XX

2846 – 2990

XXI

2996 – 3140

- najniższe wynagrodzenie w I- szej kategorii zaszeregowania – 800 zł,-

- wartość jednego punktu w złotych – 6 zł.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy Nr 7/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2008-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-01-09