Zarządzenie Nr 7/06

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

ZARZĄDZENIE NR 7/2006

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy z dnia

03.04.2006 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r., Nr 38, poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi obowiązującego

w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

LICZBA PUNKTÓW

I - najniższe wynagrodzenie

20

II

21-35

III

36-50

IV

51-65

V

66-80

VI

81-95

VII

96-110

VIII

111-125

IX

126-140

X

141-160

XI

161-180

XII

181-200

XIII

201-220

XIV

221-240

XV

241-260

XVI

261-280

XVII

281-300

XVIII

301-320

XIX

321-340

XX

341-365

XXI

366-390

§ 2. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników obowiązującego

w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE W ZŁOTYCH

I - najniższe wynagrodzenie

600 – 700

II

705 – 775

III

780 – 850

IV

855 – 925

V

930 – 1000

VI

1005– 1075

VII

1080 – 1150

VIII

1155 – 1225

IX

1230 – 1300

X

1305 – 1400

XI

1405 – 1500

XII

1505 – 1600

XIII

1605 – 1700

XIV

1705 – 1800

XV

1805 – 1900

XVI

1905 – 2000

XVII

2005 – 2100

XVIII

2105 – 2200

XIX

2205 – 2300

XX

2305 – 2425

XXI

2430 – 2550

- najniższe wynagrodzenie w I- szej kategorii zaszeregowania – 600 zł,-

- wartość jednego punktu w złotych – 5 zł.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy Nr 1/2005 z dnia

18 marca 2005 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Regulaminu

wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2006-05-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-05-15