Zarządzenie Nr 1/05

ZARZĄDZENIE NR 1/2005

Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy z dnia

18.03.2005 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie § 3 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi obowiązującego w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

LICZBA PUNKTÓW

I - najniższe wynagrodzenie

20

II

23-39

III

40-55

IV

56-72

V

73-88

VI

89-105

VII

106-121

VIII

122-138

IX

139-154

X

155-176

XI

177-198

XII

199-220

XIII

221-242

XIV

243-264

XV

265-286

XVI

287-308

XVII

309-330

XVIII

331-352

XIX

353-374

XX

375-402

XXI

403-429

§ 2. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników obowiązującego w Zespole Szkół w Choroszczy wprowadza się następujące zmiany:

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE W ZŁOTYCH

I - najniższe wynagrodzenie

480 – 570

II

583, 50 – 655, 50

III

660 – 727,50

IV

732 – 804

V

808, 50 – 876

VI

880, 50– 952,50

VII

957 – 1024, 50

VIII

1029 – 1101

IX

1105, 50 – 1173

X

1177, 50 – 1272

XI

1276, 50 – 1371

XII

1375, 50 – 1470

XIII

1474, 50 – 1569

XIV

1573, 50 – 1668

XV

1672, 50 – 1767

XVI

1771, 50 – 1866

XVII

1870, 50 – 1965

XVIII

1969, 50 – 2064

XIX

2068, 50 – 2163

XX

2167, 50 – 2289

XXI

2293, 50 – 2410, 50

- najniższe wynagrodzenie w I- szej kategorii zaszeregowania – 480 zł,-

- wartość jednego punktu w złotych – 4,50 zł.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy Nr 01/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi Zespołu Szkół w Choroszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2005-03-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-31