Zarządzenie Nr 17/07/08

ZARZADZENIE NR 17/07/08

Dyrektora Zespołu Szkół Choroszczy

z dnia 21.04.2008 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku pracownikom obsługi i administracji Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy - 2 maja 2008 r. za święto wypadające 3 maja 2008 r. (Święto Konstytucji 3 Maja).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół

w Choroszczy

mgr Wanda Jankowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Jankowska

Wprowadzający: Wanda Jankowska

Data modyfikacji: 2008-04-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-04-21