PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK

Choroszcz 17.01.2020 r

Or – V. 270.01.2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK

Gmina Choroszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku w tym:

 

I.                   Urząd Miejski w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2020 roku następujące postepowania:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa bulwarów choroszczańskich

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 152 251,54

I kwartał

2.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz

usługa

przetarg nieograniczony

3 000 000,00

III kwartał

3.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2020/2021

usługa

przetarg nieograniczony

300 000,00

III kwartał

4.

Wykonanie robót sprzętowo-transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz w roku 2020

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 900 000,00

IV kwartał

5.

Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Gminy Choroszcz

usługa

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

300 000,00

IV kwartał

 

 

  1. Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2020 roku następujące postepowania

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

Świadczenie usług  w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych

usługi

przetarg nieograniczony

370 000

III kwartał

 

 

   Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-01-17

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-17