PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Choroszcz 31.01.2018 r

Or – V. 270.01.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Gmina Choroszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku w tym:

 

I.                   Urząd Miejski w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2018 roku następujące postepowania:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Zakup kruszywa naturalnego do naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Choroszcz

robota budowlana

przetarg nieograniczony

250 000,00

I kwartał

2.

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I

robota budowlana

przetarg nieograniczony

633 000,00

I kwartał

3.

Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 400 000,00

I kwartał

4.

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

650 000,00

II kwartał

5.

Projekt pn. "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz"

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 278 000,0,

II kwartał

6.

Projekt pn. "Poprawa czystości powietrza w gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła"

dostawa

przetarg nieograniczony

1 983 000,00

II kwartał

7.

Utworzenie placów zabaw wraz siłowniami zewnętrznymi w miejscowości Choroszcz w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej

dostawa

przetarg nieograniczony

150 000,00

II kwartał

8.

Projekt pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej"

robota budowlana

przetarg nieograniczony

686 000,00

II kwartał

9.

Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 1014 w obrębie miejscowości Złotoria, Gmina Choroszcz

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00

II kwartał

10.

Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Gminy Choroszcz i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

usługa

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

160 000,00

IV kwartał

11.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2018/2019)

usługa

przetarg nieograniczony

295 500,00

IV kwartał

12.

Wykonanie robót sprzętowo-transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz w roku 2019

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

13.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz

usługa

przetarg nieograniczony

1 600 000,00

IV kwartał

14.

Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie

usługa

przetarg nieograniczony

100 000,00

IV kwartał

 

 

 

  1. Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2018 roku następujące postepowania

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Dowóz dzieci do szkół

usługa

przetarg nieograniczony

250 000,00

III kwartał

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-01-31