PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Choroszcz 08.02.2019 r

Or – V. 270.01.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Gmina Choroszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku w tym:

 

I.                   Urząd Miejski w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2019 roku następujące postepowania:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

634 000,00

I kwartał

2.

Budowa oświetlenia ulicznego

robota budowlana

przetarg nieograniczony

190 000,00

III kwartał

3.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2019/2020

usługa

przetarg nieograniczony

750 000,00

III kwartał

4.

Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Gminy Choroszcz

usługa

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

160 000,00

IV kwartał

5.

Wykonanie robót sprzętowo-transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz w roku 2020

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 900 000,00

IV kwartał

6.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz

usługa

przetarg nieograniczony

2 200 000,00

IV kwartał

7.

Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie

usługa

przetarg nieograniczony

150 000,00

IV kwartał

 

 II. Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2019 roku następujące postepowania

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Dowóz dzieci do szkół

usługa

przetarg nieograniczony

320 000,00

III kwartał

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

            Grzegorz Gabrian

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2019-02-08

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-02-08