PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK

Choroszcz 22.02.2017 r

Or – V. 270.02.2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK

Gmina Choroszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku w tym:

 

  1. Urząd Miejski w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2017 roku następujące postepowania:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Zakup kruszywa naturalnego do naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Choroszcz

robota budowlana

przetarg nieograniczony

250 000,00

I kwartał

Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej Nr 106251B         na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze (RPOWP 2014-2020               w ramach BOF. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany)

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 380 000,00

I kwartał

Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski (RPOWP 2014-2020 w ramach BOF. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany)

robota budowlana

przetarg nieograniczony

8 576 800,00

I kwartał

Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską                                     w Białymstoku z miejscowością Porosły (RPOWP 2014-2020 w ramach BOF. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany)

robota budowlana

przetarg nieograniczony

4 597 884,00

I kwartał

Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową                                     w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535 (RPOWP 2014-2020 w ramach BOF. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany)

robota budowlana

przetarg nieograniczony

4 357 948,00

I kwartał

Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - etap II

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00

I kwartał

Budowa oświetlenia ulicznego

robota budowlana

przetarg nieograniczony

175 000,00

I kwartał

Zorganizowanie i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego na trasie Kruszewo – Izbiszcze – Pańki – Choroszcz – Białystok

usługa

przetarg nieograniczony

750 000,0,

I kwartał

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych na działkach o nr geod. 560 i 571 w m. Złotoria

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00

II kwartał

Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 354 000,00

II kwartał

Przebudowa drogi we wsi Kościuki

robota budowlana

przetarg nieograniczony

700 000,00

II kwartał

Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 200 000,00

II kwartał

Przebudowa ulicy Skandynawskiej w Klepaczach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

180 000,00

II kwartał

Przebudowa ulicy Wspólnej w Porosłach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

260 000,00

II kwartał

Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia ulicy Wodociągowej w Klepaczach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

270 000,00

II kwartał

Przebudowa ulicy Pałacowej w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

500 000,00

II kwartał

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Łyski

robota budowlana

przetarg nieograniczony

420 000,00

II kwartał

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego                     w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 850 000,00

II kwartał

Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

687 000,00

II kwartał

Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863r.                       na wzgórzu "Szubienica"

robota budowlana

przetarg nieograniczony

451 000,00

II kwartał

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

250 000,00

II kwartał

Zakup i montaż urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne w Gminie Choroszcz

dostawa

przetarg nieograniczony

394 000,00

II kwartał

Rewitalizacja Rynku 11 Listopada w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

5 000 000,00

III kwartał

Przebudowa drogi gminnej Barszczewo - Gajowniki

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 350 000,00

III kwartał

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 2278B ul. Mickiewicza w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 050 000,00

III kwartał

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 1552B ul. Dominikańska w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

950 000,00

III kwartał

Zagospodarowanie części terenu rekreacyjnego przy ulicy Sienkiewicza w Choroszcz (Bulwary)

robota budowlana

przetarg nieograniczony

500 000,00

III kwartał

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 900 000,00

III kwartał

Wspólny zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego                   w Choroszczy i jednostek organizacyjnych Gminy Choroszcz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów.

dostawa

przetarg nieograniczony

350 000,00

III kwartał

Wykonanie robót sprzętowo-transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz w roku 2018

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kwartał

Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2017/2018)

usługa

przetarg nieograniczony

295 500,00

IV kwartał

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

usługa

przetarg nieograniczony

929 232,00

IV kwartał

Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników

usługa

przetarg nieograniczony

52 000,00

IV kwartał

 

  1. Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy przewiduje przeprowadzić w 2017 roku następujące postepowania

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Dowóz dzieci do szkół

usługa

przetarg nieograniczony

410 000,00

III kwartał

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-02-22

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-02-22