Or – V.271.15.2019 Zmiana treści SIWZ

Choroszcz 13.09.2019 r

Or – V.271.15.2019

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Rozbudowa i przebudowa ulicy Zastawie II w Choroszczy

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona/uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

Do załącznika nr 8 do SIWZ (Projekty budowlane i wykonawcze) Zamawiający dodaje/uzupełnia o mapę (ark. 1) z planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej (załącznik nr 2) i profile odcinków sieci wodociągowej (załącznik nr 1).

 

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

   Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

Załączniki:

- 23s_Profile odcinków sieci wodociągowej – załącznik nr 1

- 15s_Plan sytuacyjny KD_ark 1 z 2 – załącznik nr 2

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2019-09-13

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-09-13

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-09-13