Or – V.271.15.2019 Zmiana treści SIWZ nr II

Choroszcz 23.09.2019 r

Or – V.271.15.2019

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Rozbudowa i przebudowa ulicy Zastawie II w Choroszczy

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona/uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

Do załącznika nr 10 do SIWZ (Przedmiary robót) Zamawiający uzupełnia przedmiar robót kanalizacji sanitarnej.

 

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

          Grzegorz Gabrian

 

 

Załączniki:

- przedmiar robót kanalizacji sanitarnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępaca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-09-23