Or – V.271.15.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540199987-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

 

Choroszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594975-N-2019
Data: 09/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Choroszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00052735100000, ul. Dominikańska  2, 16-070  Choroszcz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7132200, e-mail urzad@choroszcz.pl, faks 085 7191839.
Adres strony internetowej (url): www.choroszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-24, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:45

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

          Grzegorz Gabrian

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępaca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-09-23