Or – V.271.35.2017 Wyjaśnienie treści SIWZ

Choroszcz 11.09.2017 r

Or – V.271.35.2017

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz - etap II”

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Czy Zamawiający potwierdza, że na kanalizacji deszczowej na ul. Dominikańskiej należy wbudować rury PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej ?

 Odp. Tak Zamawiający potwierdza, że należy wbudować rury PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

    2. Czy Zamawiający potwierdza, że na kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza należy wbudować rury PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej ?

Odp. Tak Zamawiający potwierdza, że należy wbudować rury PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

    3. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza  w zakresie średnic od 200 mm do fi 400 mm rury PVC SN8 ?

Odp. Zamawiający informuje, że można dokonać zmiany rur PP na rury PVC z zachowaniem klasy sztywności obwodowej SN8 i stosując rury „lite”.

    4. Czy Zamawiający dopuści na zastosowanie do budowy przykanalików na ul. Dominikańskiej rur PVC SN8 ?

Odp. Zamawiający informuje, że można dokonać zmiany rur PP na rury PVC z zachowaniem klasy sztywności obwodowej SN8 i stosując rury „lite”.

    5. Czy Zamawiający dopuści na zastosowanie do budowy przykanalików na ul. Mickiewicza rur PVC SN8 ?

Odp. Zamawiający informuje, że można dokonać zmiany rur PP na rury PVC z zachowaniem klasy sztywności obwodowej SN8 i stosując rury „lite”.

    6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur żelbetowych na kanale deszczowym na ul. Dominikańskiej dla fi 600 mm jako równoważne do przyjętych w projekcie ?

Odp. Zamawiający informuje, że można dokonać zmiany z rur PP na rury żelbetowe, bądź PEHD (SN8), wykonując uprzednio obliczenia statyczne (typ obciążenia komunikacyjnego SLW60), potwierdzające ich stateczność, z racji płytkiego posadowienia rurociągów w pasie jezdnym.

    7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur PEHD SN8 na kanale deszczowym na ul. Dominikańskiej dla fi 600 mm jako równoważne do przyjętych w projekcie?

Odp. Zamawiający informuje, że można dokonać zmiany z rur PP na rury żelbetowe, bądź PEHD (SN8), wykonując uprzednio obliczenia statyczne (typ obciążenia komunikacyjnego SLW60), potwierdzające ich stateczność, z racji płytkiego posadowienia rurociągów w pasie jezdnym.

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

        Z poważaniem

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-09-11