Or – V. 271.35.2017 Informacja z otwarcia ofert

Choroszcz 20.09.2017 r

Or – V. 271.35.2017

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz - etap II  kwotę w wysokości 5 389 636,50 zł. W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 2 oferty.

 

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin wykonania zamówienia

Termin zapłaty faktury

Okres gwarancji

1.

 

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j.

15-378 Białystok    Hryniewicze 66

6 095 385,78 zł

28.09.2018 r.

30 dni od daty otrzymania  faktury


 60 miesięcy

2.

 

STRABAG                  Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków                  ul. Parzniewska 10

6 879 860,44 zł

28.09.2018 r.

30 dni od daty otrzymania  faktury

60 miesięcy

 

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-09-20

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-09-20