Projekty uchwał na XVII Sesję

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027,
  3. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/181/2020 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz,
  4. projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Choroszcz,
  5. projekt uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choroszcz w 2020 r.,
  6. projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grobowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy Sienkiewicza w Choroszczy,
  8. projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2020-09-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-09-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-09-22