Tryb pozakonkursowy 2021

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Regionalnego Oddziału w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych".
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Karolina Sokół - Starszy Specjalista Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Sokół

Data wytworzenia: 2021-02-02

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-02-02

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-02-02