Tryb pozakonkursowy 2018

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania turystycznych szlaków pieszych".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Oniszczuk Podinspektor Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Data wytworzenia: 2018-03-05

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-03-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-03-05