Tryb pozakonkursowy 2019

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Regionalnego Oddziału w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem.

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Oniszczuk- Podinspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Prezes RO PTTK w Białymstoku - Dariusz Kużelewski

Data wytworzenia: 2019-01-14

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-01-14