Zarządzenie Nr 9/03

Zarządzenie Dyrektora ZOS w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury
Untitled

0x08 graphic

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

nr 9/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 76
z 2002 r., poz. 694 z późn. zmianami) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji majątku
w formie spisu z natury:

Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo - odbiorcza) : okresowa

Rodzaje inwentaryzowanych składników majątkowych : druki ścisłego zarachowania,środki trwałe i wyposażenie.

Osoba materialnie odpowiedzialna: Joanna Kunikowska

Termin rozpoczęcia spisu z natury: 31.12.2003 r., zakończenia:31.12.2003 r.

Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:

  1. Joanna Kunikowska -przewodnicząca ,

  1. Wanda Siemieniuk ,

  1. Beata Kowalewska .

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2003 r.

DYREKTOR

mgr Andrzej Winnicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2004-01-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-01-05