Zarządzenie 4/07

Zarządzenie Nr 4/2007

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Jolanta Citko — przewodnicząca komisji

2. Wanda Siemieniuk — członek komisji

3. Beata Kowalewska — członek komisji

4. Joanna Szoka — członek komisji

§2. Komisja może obradować w składzie minimum trzyosobowym, tj. przewodniczący

komisji i dwóch członków komisji.

§3. Traci moc zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. Dyrektora Zespołu

Obsługi Szkół w Choroszczy w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

w Choroszczy

Andrzej Winnicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-04-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-19