Zarządzenie Nr 3/2003

w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy
Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr 3/2003 r.

z dnia 15 maja 2003 r.

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 6 listopada o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998r., Nr 155, poz. 1014 z póż. zm.)

powierzam

obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy z dniem 15 maja 2003 r. głównej księgowej Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy Pani Joannie Kunikowskiej.

podpis dyrektora

Przyjmuję obowiązki wynikające

z niniejszego zarządzenia

...................................................

(data i podpis)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-30