Zarządzenie Nr 2/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej
ZARZĄDZENIE NR

ZARZĄDZENIE NR 2/2003

z dnia 15.05.2003 r.

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

w sprawie powołania komisji przetargowej

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r., Nr 82, poz. 743)

w sprawie powołania komisji przetargowej

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Joanna Kunikowska - przewodnicząca komisji

  2. Wanda Siemieniuk - członek komisji

  3. Beata Kowalewska - członek komisji

  4. Barbara Szawluk - członek komisji

§ 2

Komisja może obradować w składzie minimum trzyosobowym, tj. przewodniczący i dwóch członków komisji.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 2/2002 z dnia 6 lutego 2002r. Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy, Choroszcz, ul. Dominikańska 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-30