Zarządzenie Nr 4/2003

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2002

Zarządzenie Nr 4/2003

Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

z dnia 06.06.2003 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Na podstawie § 16 ust.4 Regulaminu pracy Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy oraz art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku 2003 ustalam dzień 20 czerwca ( piątek) i dzień 24 grudnia ( środa) dniami wolnymi od pracy w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy bez ich ekwiwalentnego odpracowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-30