Uchwały z XVII Sesji - 17.05.2013 r.

1) Uchwała Nr XVII/169/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

2) Uchwała Nr XVII/170/2013 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

3) Uchwała Nr XVII/171/2013 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

4) Uchwała Nr XVII/172/2013 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy

5) Uchwała Nr XVII/173/2013 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,, WIDZĘ I SŁYSZĘ’’ oraz przygotowanie wstępnych kwalifikacji do korekcji wad postawy z odpowiednimi zaleceniami

6) Uchwała Nr XVII/174/2013 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choroszcz w przedmiocie zmiany granic gminy Choroszcz.

7) Uchwała Nr XVII/175/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

8) Uchwała Nr XVII/176/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

9) Uchwała Nr XVII/177/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

10) Uchwała Nr XVII/178/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

11) Uchwała Nr XVII/179/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

12) Uchwała Nr XVII/180/2013 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2013-05-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-05-22