Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

...udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Choroszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 1184

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodniczący Rady

Data wytworzenia: 2018-03-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-03-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-03-13