Strona utworzona 2007-01-04

Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2006 r. nie wniosła zastrzeżeń do propozycji, aby w roku 2007 w przypadku stawek podatku od nieruchomości jak i stawek podatku od środków transportowych obowiązywały stawki podatków obowiązujące w roku 2006.

Z uwagi na przyjęcie, w przypadku podatku rolnego, stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 35,52 zł/1 q żyta– nie zachodzi również potrzeba podejmowania w tej kwestii uchwały.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-01-04