Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych

Termin ważności strony 2009-05-20
UWAGA! Poprawny adres e-mail: mgops@choroszcz.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w ramach projektu „Jutro może być inaczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy zaprasza Trenerów do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia w zakresie warsztatów psychologicznych.

Cel szkolenia:

-zwiększenie motywacji do samodzielnego działania oraz wiary we własne siły i możliwości,

- nabycie umiejętności związanych z komunikacja międzyludzką

Ilość przeszkolonych osób:

Szkolenie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych

( dwie grupy szkoleniowe po 13 osób)

Główne zagadnienia szkolenia:

- spotkanie integracyjne, autoprezentacja, drzewo oczekiwań, kontrakt- zasady pracy

- komunikacja i asertywność,

- kreatywność/ mój pomysł na życie

-ankieta ewaluacyjna, rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu

Termin szkolenia:

Czerwiec 2009r., w każdej grupie po 42 godzin zajęć

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną stawkę za godzinę zajęć

- program szkoleniowy

- zestawienie niezbędnych materiałów biurowych do przeprowadzenia szkolenia

-CV trenera szkoleniowego opisanym doświadczeniem trenerskim w wyżej wymienionej tematyce szkolenia

Kryterium wyboru oferty:

- stawka za godzinę zajęć, zakres programu szkoleniowego i doświadczenie trenerskie

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie ofert w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub e-mail: mops@choroszcz.pl w terminie do 20 maja 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-05-07