Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Termin ważności strony 2004-05-22

Choroszcz 27.04.2004r.

UA. III - 7322/ 1 / 1 / 04

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz, obejmującego obszar części wsi Porosły u zbiegu drogi krajowej Nr 8 i drogi wojewódzkiej Nr 676 w części dotyczącej działek o nr geod. 103, 104/1, 104/4, 104/10, 104/12, 104/14, 104/16, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach, gm. Choroszcz.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwały Nr X/ 106 /04 z dnia 31 marca 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Porosły u zbiegu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, w terminie do dnia 22.05.2004r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2008-07-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-28