Projekty uchwał na XXXIV Sesję

1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

2) projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/326/2022 z 14 stycznia 2022 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”

4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie pomocy rzeczowej Miastu Horochow (Ukraina) autobusu marki AUTOSAN stanowiącego składnik majątku ruchomego Gminy Choroszcz

5) projekt uchwały w sprawie udziału Gminy Choroszcz w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2022-04-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-04-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-04-26