Projekty uchwał na XXXII Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027
 3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki - Klepacze (Gmina Choroszcz)”
 4. projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Zółtki, Dzikie i Złotoria
 5. projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Porosły
 6. projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Porosły i Łyski
 7. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2022 roku
 8. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
 9. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 10. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz na rok 2022
 11. projekty uchwał w sprawie skarg na Burmistrza Choroszczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2022-03-17

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-03-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-03-17