Projekty uchwał na XXX Sesję

1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na 2022 rok

2) projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”

4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)”

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)”

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo”

7) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1551B: droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki (Gmina Choroszcz)”

9) projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku

10) projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

11) projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2022-01-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-01-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-01-05