Projekty uchwał na XXVIII Sesję

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  2. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/2021 z 26 lutego 2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki
  3. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz
  4. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  5. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji
  6. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klepacze
  7. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski
  8. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  9. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy
  10. projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miejskiej w Choroszczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2021-11-18

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-11-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-11-18