Projekty uchwał na XXVI Sesję

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  3. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa mostu wraz z dojazdami na rz. Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)”,
  4. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki Kolonia”,
  5. projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  6. projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania,
  7. projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  8. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym,
  9. projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Data wytworzenia: 2021-09-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-09-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-09-22