Projekty uchwał na XXI Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028
 3. projekt uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 4. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 5. projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji
 6. projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 7. projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choroszczy uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Choroszcz
 8. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Choroszcz
 9. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszczany
 10. projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Porosły
 11. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły-Kolonia

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2021-04-08

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-04-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-04-08