Projekty uchwał na XX Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029
 3. projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)”,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549Bna odcinku ul. Kolejowej
w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)”,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B
w miejscowości Oliszki,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki (Gmina Choroszcz)”

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz
 3. projekt uchwały w sprawie zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 oraz zwolnienia z drugiej raty płatnej do 31 maja 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na terenie Gminy Choroszcz
 4. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych stypendiów artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne
 5. projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 6. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmin Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza
 7. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące odnowie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania
 8. projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Choroszcz
 9. projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Choroszcz
 10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszcz i nadania statutu
 11. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-02-18