Projekty uchwał na XVI Sesję

 1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania,
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 3. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027,
 4. projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców,
 5. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021,
 6. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz,
 7. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz,
 8. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski,
 9. projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021,
 10. projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XIII/173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych,
 11. projekt uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2020-07-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-07-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-07-22