Projekty uchwał na XLVI Sesję

1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Choroszczy,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,

3) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2022,

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,

5) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028,

6) w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok,

7) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz,

8)   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

9)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski - II etap,

10) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „,

11) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2023-05-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-05-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-05-30