Projekty uchwał na XLV Sesję

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  z przeznaczeniem na zakup autobusu

3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-04-24

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-04-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-04-24